درباره گروه تحلیلی محمدرضا فلفلانی

اینجا…شروع تحول و موفقیت مالی شما است.

محمدرضا فلفلانی، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، سیستم های اقتصادی اجتماعی گرایش تحقیق در عملیات است، ایشان مشاور سرمایه گذاری، تحلیل گر و معامله گر بازارهای مالی، همچنین مشاور سیستم های مدیریتی و استاندارد های بین المللی در شرکت های دولتی و خصوصی است، وی دارای مقالاتی در حوزه بهینه سازی زنجیره تامین و شبیه سازی است.

novin digital marketing agency
300 دانشجوی عضو سایت
70 ساعت ویدئو
9 دوره اموزشی